U P S

 A P C

   Back - UPS

   Smart - UPS

   Smart RT

 P C M

   Black Knight

   King Pro

   Smart King

 M G E

   Pulsar Ellipse

   Pulsar Evolution

   Pulsar Extreme

   Comet EX RT

 중대용량 UPS

   UPS-SP 시리즈

   UPS-SP 20K 이상

   SP SUPER 시리즈(3상)

 

  A V R

 단상 Type

 삼상 Type

 Rack Type

 

 

  19" Rack

 UPS

 AVR

 

 

  주파수변환기

 출력 45~65Hz

 출력 40~999Hz

 

 

  각종전원

 트 렌 스 포 머

 인 버 터

   DC 12V용

   DC 24V용

   DC 48V용

 IVR(유도형전압조정기)

 

 

  견적의뢰

 

 

  자료실

 

  회사소개

 인사말

 찾아오시는길

 

  고객지원

 A/S 안내

 E-mail 문의

 

 

본사 : 경기도 부천시 조마루로 385번길 122 삼보테크노타워 2609호
공장 : 경기도 부천시 춘의동 200-1 춘의테크노파크 101동 609호
대표 : 국광호  대표전화 : 02-2615-8831 영업부 : 032-653-8891~2 FAX : 032-653-8893
사업자번호 : 130-86-53869 통신판매업 : 구로구청 제2764호 메일 : POWER8831@NAVER.COM
Copyright 2006 (주)삼성파워시스템 All Rights Reserved.